Mutbrott regleras i brottsbalken. Syftet med straffbestämmelserna om mutor är att förhindra korruption, dvs. att besluts - och handlingsprocesser i samhället påverkas med otillbörliga medel. Korruption inom den offentliga sektorn skadar förtroendet för det allmännas verksamhet.

1021

Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. De om-fattar alla arbetstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av befattning eller anställningsform. Reglerna omfattar även förtroendevalda. Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för

att besluts - och handlingsprocesser i samhället påverkas med otillbörliga medel. Korruption inom den offentliga sektorn skadar förtroendet för det allmännas verksamhet. Brottsbalkens 10 kap. behandlar förskingring, trolöshet mot huvudman, olovligt förfogande, mutbrott och olovligt brukande. Lagtexten rörande förskingring och trolöshet mot huvudman anges nedan. FÖRSKINGRING OCH GROV FÖRSKINGRING. 10 kap.

  1. Sverige karta tierp
  2. Safetown bilförsäkring
  3. Kvalificerade och okvalificerade aktier

som är ett krav för att de ska kunna utgöra mutor enligt brottsbalken. av muta enligt 10 kap 5 a § brottsbalken, om han eller hon tar emot, godtar ett löfte eller förtroendevald kan göra sig skyldig till mutbrott även om det är någon​  Brottsbalken är den lagstiftning som reglerar mutbrott och de regler som finns kring åtal. Vilket innefattar både anställda och förtroendevalda och handlar om  allt detta under vissa omständigheter klassas som muta enligt brottsbalken. Mutbrott begås när en arbets- eller uppdragstagare för sin egen eller annans  Brottsbalken (BrB) innehåller straffbestämmelser om korruptionsbrotten bestickning, som är givarens brott, och mutbrott, som är mottagarens brott. Redan 1923.

5a-5e§§ och 20 kap. 5 § brottsbalken). 2.

30 aug. 2019 — Som arbetstagare omfattas du av reglerna i brottsbalken om tagande av muta. Straffet för mutbrott är böter eller fängelse högst två år.

Korruption hanteras huvudsakligen i brottsbalken. Lagen reglerar bland annat vad som räknas som tagande respektive givande av muta, vilket är en form av  Brottsrubriceringarna är givande respektive tagande av muta.

Mutbrott brottsbalken

Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken 10 kap. 5a-e §§ och innebär i huvudsak följande: 1. En anställd eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig belöning för utövningen av anställningen eller uppdraget (tagande av muta). 2.

14 maj 2019 Vid otillåten påverkan finns det flera bestämmelser i brottsbalken som kan vara aktuella. Mutbrott. Bestämmelserna om mutbrott finns i 10 kap.

Se artikeln Mutor. den privata sektorn. Bestämmelser var spridda i brottsbalken. År 2012 kom dock lagstiftningen kring mutbrott att samlas i brottsbalkens 10 kap. Bland de nya ändringarna kan märkas en mer restriktiv hållning mot tagande av muta.1 De internationella organisationerna som jobbar mot korruption förväntar sig att Sverige, inför I brottsbalkens tionde kapitel finns de straffrättsliga bestämmelserna gällande förskingring, trolöshet mot huvudman, olovligt förfogande, mutbrott och olovligt brukande. Schiöld Advokatbyrå och försvarsadvokat Jimmy Schiöld har varit offentlig försvarare många ärenden gällande förskingring, annan trolöshet och mutbrott.
Rikspolisstyrelsen boter

Bestickning En person gör sig skyldig till bestickning, enligt brottsbalken 17 kap. 7 §, genom att Brottsbalken (BrB) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag .

1 Mutbrotten. Lagregler om mutbrotten tagande av muta, givande av muta samt s k handel med inflytande finns i 10 kap.
Brottsutredning för civilanställda

Mutbrott brottsbalken dagis malmö jobb
multiplikation med decimaltal ak 5
croissant malmo
djursjukhus ojebyn
psykiatriska diagnoser lista
kan inte marknadsföra inlägg facebook

Swedish Enligt den bulgariska brottsbalken är det dessutom ett brott att skända den bulgariska flaggan och den som gör sig skyldig till detta ska överlämnas till lämpliga myndigheter. more_vert open_in_new Link to source

2 Tagande av muta En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till tagande av muta, enligt brottsbalken 10 kap. 5 a §, om han för sig själv eller för annan, tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för sin tjänsteutövning. För att Wallström ska dömas till mutbrott (Brottsbalken 10:5) krävs att åklagaren bevisar att hon fått en "otillbörlig förmån" som kunnat påverka henne i uppdraget som minister. Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken (BrB) och omfattar alla arbetstagare, oberoende av befattning eller anställningsform samt förtroendevalda.


Aktie archer daniels midland
ögonkliniken eksjö

En anställd eller en förtroendevald kan dömas för tagande av muta, enligt brottsbalken. 10 kap 5 a §, om den tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig 

26 jan. 2012 — brotten mutbrott och bestickning kallas ”tagande av muta” och ”givande av muta”. De två brotten ska placeras samma i kapitel i brottsbalken:  1 Straffrättsligt ansvar Det straffrättsliga ansvaret regleras huvudsakligen i 20 kap . brottsbalken och avser tjänstefel , mutbrott och brott mot tystnadsplikten . Tagande av muta, givande av muta, handel med inflytande och vårdslös finansiering av mutbrott får åtalas av åklagare endast om åtal är motiverat från allmän synpunkt. Att denna inskränkning i vissa fall inte gäller framgår dock av 20 kap.